Tjänster

Vi står till tjänst med elektriska installationer och reparationer.

Installera jordfelsbrytare nu!

Den förebygger både brand och personskador om olyckan skulle vara framme, för Er egen säkerhets skull. Ring 070-713 39 90 för kostnadsförslag.

”Det åligger anläggningens innehavare att se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom.” (ELSÄK-FS 2008:3)